+994 012 430 90 00


Xəbər - A2 və B2 bloklarının həyəti asfalt qatı ilə örtülür

A2 və B2 bloklarının həyəti asfalt qatı ilə örtülür