+994 012 430 90 00


Xəbər - A2 və B2 bloklarında pilləkən məhəccərləri (perilla) quraşdırılır

A2 və B2 bloklarında pilləkən məhəccərləri (perilla) quraşdırılır